نام گمشده:

نیسان سرقت شده

دسته بندی:

وسایل نقلیه

مژدگانی:

10000000شماره تماس:

09935003089توضیحات:

نیسان مدل ۸۷ با شماره پلاک 29 ایران 994 ع 13 به سرقت رفته که پلاک عمومی (زرد) است در صورت مشاهده با این شماره تماس بگیرید و 10 میلیون مژدگانی در نظر گرفته شده است #گم و پیداتاریخ ثبت آگهی : 1400-10-12 08:59:25

تعداد بازدید : 4361