نام گمشده:

دوچرخه

دسته بندی:

وسایل نقلیه

مژدگانی:

1000000شماره تماس:

09122253035توضیحات:

دوچرخه جاینت رینکون سایز ۲۶ تنه ۱۹ به سرقت رفته به یابنده مژدگانی خوبی داده میشود بدلیل مشغله لطفا پیامک بدهید پاسخ تلفن داده نمیشودتاریخ ثبت آگهی : 1400-10-12 08:52:04

تعداد بازدید : 5001