نام گمشده:

خرگوش

دسته بندی:

حیوانات

مژدگانی:

1000000شماره تماس:

09136832305توضیحات:

خرگوش خاکستری حدودا ۲ساله 1 هفته پیش در اصفهان رنگ سیاه سلام جمعه ، خرگوش خاکستری در محدوده ی عسگریه اصفهان گم شده. مژدگانی یک میلیون تومان.تاریخ ثبت آگهی : 1400-08-11 12:19:28

تعداد بازدید : 3631