نام گمشده:

گوشی موبایل

دسته بندی:

وسایل الکترونیکی

مژدگانی:

100000شماره تماس:

09145956394توضیحات:

گم شده است احتمالا در تاکسی افتاده روز پنجشنبه از یابنده تقاضا دارم با بنده تماس بگیرد #گم و پیداتاریخ ثبت آگهی : 1400-10-10 19:23:56

تعداد بازدید : 4631