نام گمشده:

علی توکلی

دسته بندی:

انسان

مژدگانی:

1000000شماره تماس:

09132348545توضیحات:

علی توکلی از گلپایگان ۲۲ساله 4 روز پیش در گلپایگان # اصفهان# میمه# خوانسار# شاهین شهر# کاشان# گلپایگان وضعیت جسمی متوسط رنگ صورت گندمی یا سبزه دیوانه نیست مژدگانی: 1,000,000 تومان از اردیبهشت ۱۴۰۰ مفقود شد و هیچ خبری ازش نیست همه چشم انتظاریمتاریخ ثبت آگهی : 1400-08-11 12:17:49

تعداد بازدید : 3781