نام گمشده:

دستگاه کارتخوان

دسته بندی:

وسایل الکترونیکی

مژدگانی:

100000شماره تماس:

09144046905توضیحات:

یک دستگاه کارتخوان آبی ،بانک تجارت ، در مسیر ۴۲متری (انقلاب)به طرف یکه دکان در یک پیکان سواری جا مانده ، از یابنده تقاضا می شود تحویل داده و مژدگانی دریافت کند . با تشکرتاریخ ثبت آگهی : 1400-10-06 09:00:39

تعداد بازدید : 5181