نام گمشده:

دستگاه ps5 سرقت شده

دسته بندی:

وسایل الکترونیکی

مژدگانی:

1111111شماره تماس:

09155087267توضیحات:

دستگاه فوق با گارنتی سریر سفارش شرکت کنون با حافظهٔ 825 سرقت شده است لطفا در صورت مشاهده اطلاع رسانی بفرمایین مژدگانی به یابنده تقدیم میشودتاریخ ثبت آگهی : 1400-10-06 08:47:46

تعداد بازدید : 5461