حمایت از ما


مجموعه ما با تکیه بر جوانان ایرانی و ایده ای نو برای خدمات رسانی و کمک به هموطنان عزیز پا به عرصه گذاشته و در این میان به حمایت های شما عزیزان برای بهبود کارمان شدیدا نیازمند هستیم. شما با حمایت ما هم باعث رشد و گسترش خدمات رسانی ما می شوید و هم انگیزه و امید را در بین جوانان مملکت افزایش می دهید همین جوانانی که فرزند های شما و فرزند ایران زمین هستند پیشاپیش از حمایت های شما کمال تشکر را داریم.

انواع حمایت


  • حمایت معنوی
  • حمایت مالی

حمایت معنوی


شما عزیزان هم وطن با پیوستن در شبکه های اجتماعی این سایت و با معرفی این سایت به همراه شبکه های اجتماعی به جزآنکه باعث بیشتر دیدن این سایت و حمایت از جوانان می شوید، بلکه باعث می شوید که هم ما و هم دیگر هموطنانی که آگهی های خود را ثبت کرده اند بیشتر دیده شودند در نتیجه باعث می شوید احتمال پیدا شدن گمشده های هموطنان عزیز بسیار بیشتر شود
حمایت مالی


به لطف خداوند متعال کل هزینه های ایده پردازی طراحی و اجرا به صورت شخصی بوده است. اما به علت آنکه این سایت بر اساس نیاز هم وطنان عزیز شکل گرفته تصمیم برآن شد که بدون استفاده از سرمایه گذار رو به جلو حرکت کنیم و به خاطر استخدام بیش از نیاز جوانان عزیز در شرکت امیدوار هستیم هرچند کوچک ما را در این راه همیاری نمایید.ضمنا 10% درآمد حاصله از این وبسایت (حمایت مالی - ثبت آگهی های پولی - تبلیغات در سایت و شبکه های اجتماعی)برای امور خیریه در نظر گرفته شده و این امر یعنی حمایت شما از جوانان و مشارکت شما در امور خیریه . به رسم سنت آخر هر ماه مالی مدارک خرج درآمد حاصله برای امور خیریه در سایت قرار میگیرد.